Unitat de Salut i Benestar Infantojuvenil

Els adults solen pensar que els nens i els adolescents no tenen o no haurien de tenir problemes. O bé, que els seus problemes són coses de l’edat i que amb el temps marxaran.

Actualment, sabem que als catorze anys han sorgit ja la meitat dels problemes de salut mental que apareixeran en el curs de la vida adulta. Per aquest motiu cal tenir en compte les emocions i els comportaments dels més petits de la casa.

La Unitat de Salut i Benestar Infantojuvenil d’Entredones, parlem de salut ofereix atenció especialitzada a la Salut Mental en règim ambulatori als nens/es i a joves amb edats compreses entre els 9 i els 25 anys.

La Unitat està integrada per professionals que procedeixen del camp de la medicina i de la psicologia, comptem amb especialistes en medicina familiar, psiquiatria, psicologia, ginecologia, nutrició, i sexologia.

Són diverses les àrees de la Psicologia Infantojuvenil que es tracten en aquesta Unitat i que podem resumir en els següents apartats:


-Addiccions

-Trastorns de la Conducta

-Trastorns de l’aprenentatge.

-Trastorns Psicoemocionals

-Trastorns de la Conducta Alimentària

Els Trastorns de la Conducta Alimentaria (TCA) són trastorns que impliquen greus conseqüències a diferents nivells. Les manifestacions clíniques dels TCA es presenten en l’àrea de la salut física, conductual, cognitiva, emocional i social. Aquests TCA tenen en comú l’obsessió pel pes, la imatge i la dieta.

El nostre model de tractament es realitza a través de l’abordatge bio-psicosocial i un pla d’intervenció adequat i personalitzat per a cada jove. Treballem també amb l’entorn pròxim: família, amics, comunitat educativa.

Quins Trastorns de la Conducta Alimentària tractem?

  • Anorèxia Nerviosa
  • Bulímia Nerviosa
  • Trastorn per afartament
  • Obesitat
  • Vigorèxia
  • Ortorèxia